Strona główna
Harmonogram
Aktualne propozycje
Stałe propozycje
Grupy
Z życia ROZWIJALNI
Nasi partnerzy
Dla dzieci

 

 

 

 

 

 ROZWIJALNIA
Dom Twórczego Życia
ul. J. Chełmońskiego 30
51-630 Wrocław
 
 zobacz nas na mapie 
 e-mail: info@rozwijalnia.pl 
 tel. 0-71 348-60-30 
 


 

KURS: PRAKTYK ZASTĘPOWANIA AGRESJI AMITY ART

Termin: 24-27 listopada 2016r., Wrocław, ROZWIJALNIA - Dom Twórczego Życia

Trening Zastępowania Agresji jest rewelacyjną metodą, pozwalającą dzieciom, młodzieży  i osobom dorosłym nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. ART znajduje szerokie zastosowanie w kreowaniu przywództwa i współdziałania, wychowaniu, profilaktyce, resocjalizacji, a także terapii poznawczo-behawioralnej zachowań przemocowych i zaburzeń zachowania.

"Praktyk Zastępowania Agresji ART" jest kursem autorskim. Realizowany jest wyłącznie przez Instytut Amity i trenerów, którzy posiadają pisemne zezwolenie (licencję) na prowadzenie tego kursu. Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych (4 dni) treningu umiejętności, poprzedzonego krótkim seminarium wprowadzającym w pojęcia i instrukcje stosowane podczas treningu. 
Po kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (z zaliczeniem) lub zaświadczenie uczestnictwa w kursie (bez zaliczenia). Uczestnicy, którzy po kursie odbędą i zaliczą w terminie autotrening kierowany (co najmniej 10 godzin autotreningu) mogą otrzymać (w cenie kursu) certyfikat „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)®”. W trakcie autotreningu uczestnicy mogą korzystać (bez dodatkowych opłat) z konsultacji i doradztwa (standardowo pocztą E-mail).

Stacjonarny kurs wprowadzający ART przeznaczony jest dla osób, które:

 • przygotowują się do funkcji lub zawodu nauczyciela, szkoleniowca, trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, trenera rynku pracy itp. i chcą pozyskiwać współpracę uczniów (uczestników) i unikać konfliktów i przemocy;
 • są nauczycielami lub trenerami i chcą doskonalić kompetencje trenerskie;
 • osiągają wysokie wyniki w testach agresji i chcą rozwijać swoje kompetencje osobiste, mieć mniej kłopotów z innymi;
 • zamierzają przystąpić do kursu trenerskiego ART i uzyskać certyfikat Trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART)®.


Na tym kursie nabywa się umiejętności:

 • rozróżniania zachowań i komunikatów agresywnych oraz wyboru i stosowania zachowań i komunikatów alternatywnych;
 • unikania kłopotów z innymi;
 • odważnego komunikowania się i zachowania;
 • wykonywania i modelowania umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości i modelowania kontroli złości;
 • wnioskowania moralnego;
 • samodzielnego kierowania zmianą;


oraz uzyskuje się kwalifikacje:

 • trenera pomocniczego (drugiego trenera) Treningu Zastępowania Agresji (ART)®.

Cena kursu brutto wynosi 1.353.00 zł (1.100 zł + VAT). Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do autotreningu, konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty E-mail i telefonicznie oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu. Cena nie obejmuje, o ile wyraźnie nie zaznaczono, zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów.

PROWADZĄCY:

Ewa Joanna Morawska- mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Aggression Replacement Training (ART)® - Treningu Zastępowania Agresji. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Goldsteina (Syracuse University, NY). Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, m. in. w Budapeszcie, Bratysławie, Rydze, Kijowie, Charkowie, Wilnie, Moskwie, Petersburgu, Londynie, Sztokholmie, Malmo, Kopenhadze, Oslo, Berlinie, Zagrzebiu, Strasburgu, Zurichu, Arusha i in. Posiada doświadczenie nauczycielskie i pedagogiczne w różnych typach szkół, w leczeniu uzależnień, jest autorką i realizatorką programów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest mistrzem trenerskim programowania neurolingwistycznego, posiada też gruntowne przygotowanie w interwencji kryzysowej, terapii prowokatywnej i komunikacji transformującej. Współautor programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”. Lubi pracować z ludźmi, czytać książki, podróżować. 

Joanna Kupczak- mgr psychologii, trener  Aggression Replacement Training (ART)® - Treningu Zastępowania Agresji, psychoterapeuta. Posiada doświadczenie pracy psychologa w ośrodku socjoterapeutycznym, szkole, zakładzie karnym, prywatnym gabinecie psychologicznym. W swojej pracy na co dzień prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, profilaktyki agresji, profilaktyki uzależnień. Lubi jazdę na rowerze, czytanie książek, prowadzenie zajęć z ludźmi.

Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są na stronie www.agresja.pl oraz  www.amity.pl

Kontakt:

 amity@amity.pl,

 tel. 602 249 837

adres: ul. Zapłocie 20
02-970 Warszawa

Poleć tę stronę zainteresowanym
Moje konto