Strona główna
Harmonogram
Aktualne propozycje
Stałe propozycje
Grupy
Z życia ROZWIJALNI
Nasi partnerzy
Dla dzieci

 

 

 

 

 

 ROZWIJALNIA
Dom Twórczego Życia
ul. J. Chełmońskiego 30
51-630 Wrocław
 
 zobacz nas na mapie 
 e-mail: info@rozwijalnia.pl 
 tel. 0-71 348-60-30 
 


 
KONTAKT (POZA SŁOWAMI I MYŚLAMI) - trening NVC II stopnia, pogłębiający umiejętności empatii i świadomej komunikacji

Chętych do dalszego pogłębiania swoich umiejętności w dziedzinie świadomej komunikacji metodą Nonviolent Communication (NVC) zapraszamy na TRENING NVC II STOPNIA "KONTAKT (POZA SŁOWAMI I MYŚLAMI)". Tytuł tego treningu oddaje zarazem jego najważniejszą ideę - pogłębianie umiejętności empatii

Cykl treningowy zaplanowany od 27 stycznia do 14 kwietnia 2017r. obejmuje 10 warsztatów, co tydzień w piątki od 18.00 do 21.00, za wyjątkiem 17 i 24 lutego 2017r. - z uwagi na ferie szkolne.

Trening NVC II stopnia adresowany jest do osób, które ukończyły kurs podstawowy NVC (min. 30 godzin treningu). Jego celem jest doskonalenie umiejętności podstawowych (realizowanych na kursie I stopnia).

Warsztaty, bazujące na ćwiczeniach sytuacyjnych, mają charakter czysto praktyczny. Pomagają, by następujące umiejętności stawały się łatwiejsze i nawykowe:

 • identyfikacja myśli i komunikatów blokujących lub utrudniających porozumienie, przechodzenie na drogę 4 kroków;
 • kreatywność w wynajdywaniu strategii na spełnianie potrzeb swoich i innych;
 • rozpoznawanie swoich ukrytych żądań wobec innych i ich przekształcanie w prośby (wewnętrzna gotowość na odmowę i znalezienie innej strategii);
 • słyszenie i rozumienie (empatyczne odbieranie) drugiej osoby, która ma opinię lub nawet kulturę i wartości bardzo różniące się od naszych;
 • pozbywanie się "obrazu wroga";
 • słyszenie prośby za czyimś żądaniem;
 • wspieranie innych empatią (w tym wspieranie dzieci i młodzieży);
 • empatia dla samej/samego siebie;
 • podejmowanie decyzji w zgodzie z potrzebami;
 • mediacje - pogłębianie umiejętności;
 • proces wybaczania (sobie i innym) metodą PbP (z empatią);
 • świadomość reakcji ciała na stany ducha: pokojowy oraz przemocowy (ćwiczenie aikido);
 • świadomość społecznego znaczenia działań pokojowych i przemocowych;
 • współtworzenie środowiska osób cieszących się życiem w stanie pokoju wewnętrznego i pokoju w relacjach z innymi.

Inne tematy z obszaru komunikacji, zgłoszone przez uczestników w czasie trwania kursu, zostaną uwzględnione w miarę możliwości.

Pragnąc przyczynić się do zmiany społecznej indukowanej empatią, dbamy także o:

 • świadomość społecznego znaczenia działań pokojowych i przemocowych;
 • współtworzenie środowiska osób cieszących się życiem w stanie pokoju wewnętrznego i pokoju w relacjach z innymi.

Praca warsztatowa odbywa się na autentycznych sytuacjach z życia uczestników treningu. Przyjmujemy, że czas pomiędzy zajęciami jest również wykorzystywany przez każdego z uczestników na ćwiczenie nabywanych umiejętności w swoim życiu. 

Proponujemy metodycznie przemyślane, urozmaicone formy doskonalenia się w komunikacji:

 • Podczas warsztatów - rozmaite ćwiczenia na rzeczywistych przykładach z życia uczestników;
 • Materiały i propozycje do pracy między zajęciami, indywidualnie i z innymi;
 • Możliwość pracy indywidualnej z trenerką: coaching, wsparcie w środowisku uczestnika (dom, praca), mediacje (płatne dodatkowo).

Grupa rozpocznie pracę, kiedy zbierze się minimum 8 osób gotowych podjąć trening.

Po odbyciu całego cyklu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu treningu.

 


Warunki uczestnictwa:

 

Decyzja o uczestnictwie dotyczy całego cyklu 10 warsztatów. Odpłatność za cały cykl (30 godzin warsztatów) wynosi 1560 zł (za opuszczone zajęcia pieniędzy nie zwracamy). Istnieje możliwość płacenia w miesięcznych ratach.

Na życzenie wystawiamy faktury VAT, pod warunkiem zgłoszenia tego przed dokonaniem pierwszej wpłaty (przy zgłoszeniu prosimy o podanie e-mailem danych do faktury).

 

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie i przedpłata (1560 zł lub minimum 390 zł). Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zgłoszenia: tel. (71) 348-60-30; e-mail:info@rozwijalnia.pl (prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego).

 

 

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

ROZWIJALNIA Małgorzata Sapińska,

nr konta 63 1050 1575 1000 0023 2107 3781, tytułem: Trening NVC II stopnia - I rata + imię i nazwisko uczestnika


Grupa rozpocznie pracę, kiedy zbierze się komplet - 12 osób gotowych podjąć trening.


O prowadzącej:

Agnieszka Pawlik, lat 42. Jako trener umiejętności osobistych i społecznych pracuje od 18 lat, w kraju i za granicą. Posiada certyfikat trenera Porozumienia bez Przemocy wydany przez The Centre for Nonviolent Communication (USA), który zdobyła po wieloletniej praktyce trenerskiej tą metodą, oraz certyfikat trenera SALTO (Belgia). Jest współtwórczynią Fundacji Życia bez Przemocy. Szkoli zespoły, osoby różnych zawodów, wyznań i narodowości. Prowadzi też Coaching Oparty na Potrzebach oraz mediacje. Jest certyfikowaną facylitatorką konferencji Open Space Technology. Dzięki m.in. umiejętnościom NVC i głębokiej empatii do siebie i innych, sama jest spełniającym się człowiekiem i matką zakochaną w swoich trzech małych synkach.

 

fot. Marek Grotowski


Poleć tę stronę zainteresowanym
Moje konto