Strona główna
Harmonogram
Aktualne propozycje
Stałe propozycje
Grupy
Z życia ROZWIJALNI
Nasi partnerzy
Dla dzieci

 

 

 

 

 

 ROZWIJALNIA
Dom Twórczego Życia
ul. J. Chełmońskiego 30
51-630 Wrocław
 
 zobacz nas na mapie 
 e-mail: info@rozwijalnia.pl 
 tel. 0-71 348-60-30 
 


 

AKADEMIA ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ

Chcesz pracować zawodowo jako asystent osób z niepełnosprawnością, niesamodzielnych i starszych? A może chcesz poszerzyć wiedzę i warsztat pracy oraz wzmocnić swój potencjał zawodowy na rynku usług asystenckich i opiekuńczych?

Wrocławskie Centrum Asystentury Społecznej, specjalizujące się w zakresie świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, zaprasza do udziału w Akademii Asystentury Społecznej.

Początek zajęć: 7 marca 2015 r. Udział płatny.

Wrocławskie Centrum Asystentury Społecznej (Agencja Zatrudnienia nr 11529), prowadzone przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, specjalizuje się w zakresie świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością, niesamodzielnych i starszych.

 

Program obejmuje 80 godzin szkoleniowych z zakresu asystowania osobom z niepełnosprawnością, niesamodzielnym i starszym zgodnie z ich potrzebami oraz obowiązującymi przepisami, a także 30 godzin praktyk. Zajęcia będą realizowane w trybie stacjonarnym, weekendowym (sobota-niedziela) przez wykwalifikowaną kadrę praktyków. Akademia kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym na ostatnich zajęciach.

 

Program

Moduł I - prawno-ekonomiczny

 • asystentura w polskim prawie
 • różne odmiany zawodu asystenta i kierunki rozwoju
 • zawód asystenta w krajach Unii Europejskiej
 • prawo antydyskryminacyjne
 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej oferującej usługi asystenckie

 

Moduł II - Pedagogiczno-psychologiczny

 • pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności
 • pojęcie i zakres rehabilitacji
 • asystentura osób z niepełnosprawnością ruchową, osób słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i Głuchych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób przewlekle chorych i starszych
 • elementy poradnictwa rehabilitacyjnego

 

Moduł III - Medyczny

 • współpraca z personelem medycznym
 • obsługa podstawowych urządzeń wspomagających
 • udzielanie pierwszej pomocy

 

Moduł IV - Przyjazne otoczenie

 • dostosowanie otoczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnoscią, niesamodzielnych i starszych
 • projektowanie urządzeń kompensacyjnych

 

Moduł V - Seksualność osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych

 • elementy rozwoju psychoseksualnego człowieka, edukacji seksualnej i zachowań w sytuacjach trudnych

 

Moduł VI - Etyczny wymiar pracy asystenta

 • etyka zawodowa w pracy asystenta
 • standardy etyczne WCAS i placówek świadczących usługi asystentury w krajach Unii Europejskiej

 

Harmonogram zjazdów:

 • Zajęcia będą odbywać się w weekendy: sobota i niedziela w godz. 9.00 - 17.00.
 • Terminy zjazdów:
  I zjazd: 7-8 marca 2015 r.,
  II zjazd: 14-15 marca 2015 r.,
  III zjazd: 21-22 marca 2015 r.,
  IV zjazd: 28-29 marca 2015 r.,
  V zjazd: 11-12 kwietnia 2015 r.

 Oferujemy:

 • zaświadczenie o ukończeniu Akademii na druku MEN,
 • materiały szkoleniowe na Platformie Edukacyjnej (indywidualne konto słuchacza),
 • praktykę 30 godz. na terenie Wrocławia (z możliwością ustalenia terminu z słuchaczem; dla słuchaczy spoza Wrocławia ustalenia indywidualne),
 • opieka mentorska i superwizja w ramach WCAS,
 • wpis do bazy asystentów WCAS,
 • rabat 10% na kurs Polskiego Języka Migowego w WCAS.

 

Koszty:

Wpłata do 20 lutego 2015 r. – 400,00 zł. Wpłata do 4 marca 2015 r. – 500,00 zł (decyduje data przelewu).

Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia, noclegów i dojazdu.

 

SZCZEGÓŁY oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://wcas.fibirl.org.pl/akademia-asystentury-spolecznej/

 

Koordytator Akademii: Damian Wojciech Dudała

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieznacznych zmian w programie i harmonogramie zjazdów.

Poleć tę stronę zainteresowanym
Moje konto