Strona główna
Harmonogram
Aktualne propozycje
Stałe propozycje
Grupy
Z życia ROZWIJALNI
Nasi partnerzy
Dla dzieci

 

 

 

 

 

 ROZWIJALNIA
Dom Twórczego Życia
ul. J. Chełmońskiego 30
51-630 Wrocław
 
 zobacz nas na mapie 
 e-mail: info@rozwijalnia.pl 
 tel. 0-71 348-60-30 
 


 

KURS: TRENER CERTYFIKOWANY TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART

Termin: 24-28  lutego 2016r., Wrocław, ROZWIJALNIA - Dom Twórczego Życia

Trening Zastępowania Agresji jest rewelacyjną metodą, pozwalającą dzieciom, młodzieży  i osobom dorosłym nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. ART znajduje szerokie zastosowanie w kreowaniu przywództwa i współdziałania, wychowaniu, profilaktyce, resocjalizacji, a także terapii poznawczo-behawioralnej zachowań przemocowych i zaburzeń zachowania.

Na kurs Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART)® przyjmowane są osoby, które ukończyły kurs "Praktyk ART" w trybie stacjonarnym lub wyjątkowo zaocznie, w trybie samokształcenia kierowanego oraz wykonały komplet ćwiczeń i uzyskały ich zaliczenie.

Kurs (warsztat) trenerski Treningu Zastępowania Agresji (ART)® przeznaczony jest głównie dla osób, które zamierzają uzyskać kwalifikacje Certyfikowanego Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART)® i prowadzić zarobkowo lub zawodowo, grupowo lub indywidualne, licencjonowane kursy ART dla odbiorców końcowych (młodzieży i dorosłych).

Na kursie tym uzyskuje się kompetencje trenerskie:

 • prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;
 • nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowań;
 • nauczania kontroli emocjonalnej;
 • nauczania wnioskowania moralnego;


kwalifikacje do:

 • odbycia praktyki trenerskiej ART;
 • prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla młodzieży jako pierwszy lub drugi trener;
 • prowadzenia kursów "Praktyk Zastępowania Agresji (ART)®" dla dorosłych;
 • współprowadzenia z Trenerem Trenerów lub Mistrzem Trenerskim ART kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla trenerów jako trener pomocniczy;


oraz uprawnienia:

 • do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)®" w sposób zarobkowy lub zawodowy w zakresie treningów dla odbiorców końcowych - z reguły po uiszczeniu dodatkowej opłaty licencyjnej.


Na kurs Certyfikowanego Trenera Amity ART składa się:

 • szkolenie trenerskie 40-godzinne (warsztat trenerski 5 dni). Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia (z zaliczeniem) lub zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu (bez zaliczenia);
 • praktyka kierowana (przeprowadzenie co najmniej 30 godzin treningu ART z odbiorcami końcowymi, w tym 15 godzin jako pierwszy trener). W trakcie praktyki, którą należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia, uczestnicy mogą korzystać (opcja) z konsultacji i doradztwa (standardowo pocztą E-mail);
 • jednodniowa sesja superwizyjno-egzaminacyjna, polegająca na zaliczeniu praktyki i kursu, z reguły płatna osobno, w cenie 295,20 zł. W tej cenie jest wydanie certyfikatu. Uczestnik kursu powinien przystąpić do tej sesji po zakończeniu swojej praktyki trenerskiej, w zalecanym okresie do 6 miesięcy po warsztacie trenerskim, a nie później, niż 12 miesięcy. Przekroczenie tego terminu może wiązać się z wymogiem powtórzenia kursu lub praktyki.


Znak towarowy "Trening Zastępowania Agresji (ART)" jest chroniony prawem wyłącznym, a materiały szkoleniowe i dydaktyczne - prawem autorskim. Trenerzy i placówki oferujące ten kurs zobowiązani są posiadać pisemne zezwolenia (licencje) Instytutu Amity.
Cena kursu (bez sesji superwizyjno-egzaminacyjnej) wynosi 2.300,10 zł. Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki, oraz wydanie zaświadczeń i certyfikatu. Cena nie obejmuje, o ile wyraźnie nie zaznaczono, zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów i opłaty egzaminacyjnej. 

 

PROWADZĄCY:

Ewa Joanna Morawska - mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Aggression Replacement Training (ART)® - Treningu Zastępowania Agresji. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Goldsteina (Syracuse University, NY). Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, m. in. w Budapeszcie, Bratysławie, Rydze, Kijowie, Charkowie, Wilnie, Moskwie, Petersburgu, Londynie, Sztokholmie, Malmo, Kopenhadze, Oslo, Berlinie, Zagrzebiu, Strasburgu, Zurichu, Arusha i in. Posiada doświadczenie nauczycielskie i pedagogiczne w różnych typach szkół, w leczeniu uzależnień, jest autorką i realizatorką programów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest mistrzem trenerskim programowania neurolingwistycznego, posiada też gruntowne przygotowanie w interwencji kryzysowej, terapii prowokatywnej i komunikacji transformującej. Współautorka programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”. Lubi pracować z ludźmi, czytać książki, podróżować. 

Joanna Kupczak - mgr psychologii, trener Aggression Replacement Training (ART)® - Treningu Zastępowania Agresji, psychoterapeuta. Posiada doświadczenie pracy psychologa w ośrodku socjoterapeutycznym, szkole, zakładzie karnym, prywatnym gabinecie psychologicznym. W swojej pracy na co dzień prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, profilaktyki agresji, profilaktyki uzależnień. Lubi jazdę na rowerze, czytanie książek, prowadzenie zajęć z ludźmi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są na stronie www.agresja.pl oraz  www.amity.pl

Kontakt:

Instytut Amity
amity@amity.pl

tel. 602 249 837
ul. Zapłocie 20
02-970 Warszawa

 

Poleć tę stronę zainteresowanym
Moje konto