Co działo się w ROZWIJALNI?

Imprezy: 

Porozumienie Bez Przemocy:

Zarządzanie sobą - cykl zajęć praktycznych:

Spotkania z cyklu "Jestem ważna/ważny dla siebie i innych - o poczuciu własnej wartości":

Spotkania z cyklu "W labiryncie uczuć. Od złości do miłości":

Spotkania z cyklu "Cóż wiemy o miłości?":  

Pozostałe wykłady i warsztaty psychologiczne:

Poszukiwania duchowe:

Poszukiwanie źródeł zdrowia: 

Warsztaty choreoterapeutyczne:

Inne wykłady i warsztaty:

Twórczy Babiniec:

Klub "Zwierciadła":