Strona główna
Harmonogram
Aktualne propozycje
Stałe propozycje
Grupy
Z życia ROZWIJALNI
Nasi partnerzy
Dla dzieci

 

 

 

 

 

 ROZWIJALNIA
Dom Twórczego Życia
ul. J. Chełmońskiego 30
51-630 Wrocław
 
 zobacz nas na mapie 
 e-mail: info@rozwijalnia.pl 
 tel. 0-71 348-60-30 
 


 

POZNAJ SWOJE TALENTY I ŚWIADOMIE KIERUJ SWYM ŻYCIEM!

Talent to każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, który da się z pożytkiem wykorzystać. Taką nowatorską definicję tego pojęcia proponują naukowcy z Instytutu Gallupa.

Nie ma osoby pozbawionej talentów: każdy ma choć jeden, dzięki któremu może osiągać na jakimś obszarze aktywności wyjątkowe rezultaty. Talenty są trwałe, niezmienne i unikalne. Wiedzę i umiejętności można zdobyć. Talenty - najważniejszy surowiec do budowy silnych stron – są nam dane; nie można ich nabyć ani zmienić, natomiast warto je u siebie rozpoznać i rozwijać.

MOCNA STRONA = TALENT + WIEDZA + UMIEJĘTNOŚCI

Choć naukowcy przekonują, że jakiś talent przejawia się bądź drzemie w każdym z nas, nie wszyscy im dowierzamy. Dlatego w niedzielę 19 kwietnia od 10.00 do 18.00 Maria Piegowska i Barbara Wójcik przeprowadziły warsztat poświęcony trafnemu rozpoznaniu oraz mądremu spożytkowaniu naszych osobistych zasobów.

Poznawszy swoje predyspozycje (ale także słabe strony) i rozpatrując je wespół z formalnym wykształceniem, dużo łatwiej jest działać świadomie i osiągać dobre rezultaty wyborów poczynionych na swej drodze zawodowej.

Sukces można osiągnąć tylko na podbudowie tego, co się ma, nigdy w oparciu o to, czego nam brakuje.

Program warsztatu:

  • Zasoby osobiste – czym są i jak ustalić swój stan posiadania?
  • Identyfikacja cech talentów.
  • Przekształcanie talentów w mocne strony.
  • Odkrywanie działania silnych stron w życiu.
  • Praca z przekonaniami na temat siebie i swoich możliwości.
  • Praca – rozwój osobisty – pełnia życia.

Poleć tę stronę zainteresowanym
Moje konto