ZWIĄZKI MIŁOSNE W DZISIEJSZYCH REALIACH

Jesteśmy - bardziej niż wcześniejsze pokolenia - żądni sukcesów, awansu, prestiżu. Wielu z nas ma uświadomioną potrzebę samorealizacji. Pragniemy szczęścia. Mniej lub bardziej świadomie poszukujemy kogoś, z kim połączy nas naprawdę głęboka więź. Wchodzimy w erotyczne relacje i w bliskie związki, a potem często jesteśmy niezadowoleni z ich charakteru czy jakości. 

Zastanówmy się wspólnie: Dlaczego tak się dzieje? Czego szukamy w miłosnej relacji z ukochaną/ukochanym? I co zrobić, aby to odnaleźć?

ZWIĄZKI MIŁOSNE W DZISIEJSZYCH REALIACH były tematem otwartego spotkania (rodzaju seminarium) w sobotę 5 lutego 2011 r. W te zagadnienia wprowadziły nas - obeznane z nimi od strony teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej - Krystyna Szałkiewicz-Bargieł i Katarzyna Pieńko-Jamuła (psycholożki i psychoterapeutki m.in. par).

 

Krystyna Szałkiewicz-Bargieł

Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką z kilkunastoletnim stażem. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP). Studia psychologiczne ukończyła w 1991 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 1992 prowadzi prywatny gabinet (terapia indywidualna, małżeńska i rodzinna). W latach 1993-94 wykładała w Wyższej Szkole Biznesu. Równocześnie intensywnie pracowała indywidualnie i grupowo z młodzieżą (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Liceum Terapeutyczne) oraz z osobami starszymi w Domu Pomocy Społecznej. Przez 9 lat pełniła dyżury w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (terapia indywidualna, małżeńska, interwencje kryzysowe).

Pomaga ludziom zdrowym uporać się z ich problemami – pracuje z indywidualnie i z parami, rodzinami, także z grupami. Zajmuje się osobami z depresją, lękami, nerwicami, problemami seksualnymi i psychozami.

Odbyła wiele szkoleń, w tym:
4-letni cykl warsztatów w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego,
2,5-letnie Studium Rozwoju Osobowości i Przeciwdziałania Patologii Społecznej, "Powrót z U" w Warszawie,
3-letnie szkolenie z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces,
szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, nadużyć seksualnych wobec dzieci, aspektów umierania i żałoby, warsztaty z zakresu seksuologii.
2-letnie szkolenie z zakresu ustawień systemowych w Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych, prowadzone przez Marka Wilkirskiego, Jacka Rydlewskiego, Renatę Lisowską w latach 2005-2007, Międzynarodowy kurs mistrzowski w Krakowie prowadzony przez B. Hellingera oraz inne seminaria i warsztaty ustawieniowe

Wpływ na sposób wykonywania przez nią pracy terapeutycznej mają zarówno szkolenia psychologiczne, jak i zgłębianie natury ludzkiej od strony filozoficznej, teologicznej i biologicznej.

W pracy łączę różne kierunki psychoterapeutyczne (gestalt, pracę z ciałem, podejście procesowe, ustawienia rodzinne, systemowe). W swoim podejściu do pomocy psychologicznej jest nastawiona na poszukiwanie wraz z klientem jego drogi, rozwój i uruchomienie ukrytych potencjałów. Bardzo interesuje ją problematyka relacji międzyludzkich, miłość, seksualność, kobiecość, męskość, więzi, relacje z Bogiem.

Jest zamężna, ma dwóch wspaniałych synów. Z pasją podąża drogą swoich zachwytów (człowiek, muzyka, karate), nawet jeśli to czasem boli.


 

Katarzyna Pieńko-Jamuła

Jest psychoterapeutką z 8-letnim stażem, pracuje w nurcie integracyjnym, obejmującym m.in. pracę z ciałem. Już jej praca magisterska dotyczyła związków psychiki i ciała. Kontynuowała te zainteresowania – jest absolwentką rocznego kursu pracy z ciałem.  Ukończyła szkolenie z psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Aktualnie kształci się w Instytucie Ericksonowskim. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP). Stale i systematycznie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. Stosując pracę z ciałem, praktykuje ją w sposób zintegrowany z całością procesu terapeutycznego, powiązany z historią życia, zasobami, problemami i osobowością pacjenta.