Tomasz Jastrun w Klubie "Zwierciadła"


30. listopada 2007 roku w ramach Klubu "Zwierciadła" gościł u nas Tomasz Jastrun - poeta, prozaik, krytyk literacki i dziennikarz. 

 Spotkanie było okazją do bliższego poznania Tomasza Jastruna, wysłuchania wierszy z jego najnowszego tomiku "Tylko czułość idzie do nieba", porozmawiania o twórczości i życiu, a także o aktualnie prowadzonych przez niego projektach.