NA ZAWODOWYM ROZDROŻU - UJĘCIE SYSTEMOWE

Trudno być naprawdę otwartym na nowe możliwości, gdy przeszłość zawodowa nie jest w odpowiedni sposób zamknięta.

Barbara Wójcik i Maria Piegowska pomagały tego dokonać uczestnikom warsztatu, który odbył się w  sobotę 18 kwietnia od godz. 11.00 do 20.00. Posłużyły się przy tym ćwiczeniami indywidualnymi i grupowymi, które miały ułatwić każdemu uporządkować własne pole zawodowe: uszanować źródła swojej wiedzy, docenić dotychczasowe doświadczenie, prawdziwie pożegnać przeszłe prace, zneutralizować zarzuty wobec zwierzchników i podwładnych, uświadomić sobie swoje miejsce w systemie zawodowym itp. Ponadto wybrane zagadnienia, z którymi borykają się osoby uczestniczące w zajęciach zostały ukazane w postaci tzw. fleszy - krótkich ustawień systemowych.

Metodą Hellingera, stosowaną głównie do ustawień rodzinnych, można posłużyć się wszędzie tam, gdzie chodzi o relacje: z ludźmi, ideami, zadaniami. W systemach organizacyjnych, jakimi są firmy, szkoły, urzędy, panują prawa ładu wewnętrznego, które - gdy są przestrzegane - korzystnie wpływają na atmosferę w pracy i właściwe wydatkowanie energii pracownika.

Warsztat skierowany był do osób, które:

  • przeżywają trudności w obecnej pracy;
  • rozważają bądź planują zmianę pracy;
  • są przeciążone obowiązkami zawodowymi;
  • stoją przed wyborem z kilku różnych opcji;
  • poszukują równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym;
  • potrzebują impulsu, by zdynamizować własną działalność gospodarczą;
  • pragną odnaleźć swoją drogę zawodową.