GODNOŚĆ JAKO FUNDAMENT POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

W Polsce mówi się o godności na ogół dopiero wtedy, gdy dochodzi do drastycznych przypadków jej naruszenia. Z tym większą ciekawością w poniedziałek 23 lutego 2009 r. wysłuchano wykładu Barbary Wójcik o tym, czym dla jakości naszego życia jest godność. Zapoczątkował on cykl zajęć JESTEM WAŻNA/WAŻNY DLA SIEBIE I INNYCH (więcej na ten temat w dziale Aktualne propozycje). 

 

Każdy z nas miewa takie chwile, gdy zastanawia się, czy jest coś wart. Często szukamy wówczas potwierdzenia, że jesteśmy dla kogoś ważni. I jeśli otoczenie nie mówi nam tego czy nie daje nam innych sygnałów, że jesteśmy ważni i potrzebni, to czujemy się niewiele warci. Czy jest tak w istocie?

 

Skąd zatem czerpać nienaruszalne, niezależne od nikogo poczucie, że nasza osoba jest ważna tylko dlatego, że istnieje? Czym jest ten skarb, ukryty we wnętrzu każdego człowieka, dzięki któremu mamy oparcie w sobie i szacunek dla innych ludzi? Zastanawiali się nad tym od stuleci filozofowie i teologowie, a my, zwyczajni ludzie, spróbujemy sobie odpowiedzieć, jakie znaczenie ma poczucie godności w naszym  codziennym  życiu.


Wykład Barbary Wójcik nawiązywał do artykułu Jej autorstwa opublikowanego w ZWIERCIADLE nr 10/1994 z października 2008 r.


fot. Teresa Szczęsna-Grotowska


fot. Teresa Szczęsna-Grotowska