Gdy kręgosłup domaga się szacunku

Ból kręgosłupa to ważny sygnał, alarmujący, żeby poświęcić mu więcej uwagi. Podczas wykładu 20 października 2008 r. Antoni Szczerba starał się uzmysłowić słuchaczom, dlaczegóż to kręgosłup postanowił przypomnieć o swoim istnieniu.

 

Była, oczywiście, mowa o budowie kręgosłupa i roli, jaką pełni. Przyglądano rozmaitym pozycjom ciała z punktu widzenia pracy kręgosłupa i powstających w nim obciążeń. To pozwoliło dostrzec i uświadomić sobie przyczyny powstawania dolegliwości i w następstwie – świadomie unikać niekorzystnych przeciążeń kręgów, rotacji określonych części kręgosłupa itp. sytuacji. 

W części praktycznej koncentrowaliśmy się na sposobach postępowania w celu usunięcia bólu i przywrócenia sprawności ruchowej ograniczonej przez niedomagania.